Med Erik Eriksson som handledare, gjorde jag en ny design till Franz Kafkas klassiker Slottet.

emilykarlssondesign -
emilykarlssondesign -
emilykarlssondesign -
share
online portfolio